fbpx

האטא יוגה ברוח השאדו

האטא יוגה ברוח השאדו

אסכולת השאדו יוגה פותחה ע”י שאנדור רמטה ועניינה חקר מקורות התרגול ההאטא יוגי . תרגול השאדו מאופיין בסדרות תנועתיות שהשראתן מגיעה מאמנויות הלחימה והריקוד ההודי.
אופי התנועה הינו מעגלי וספירלי .
תרגול הסדרות מחזק רגליים ושרירי הליבה, מפתח יציבה ותנועה אצילית ומלאת חן .
סדרות השאדו משולבות בשיעורי האטא יוגה למתקדמים.
רמת התרגול – רמה 2, 3

מורים: מירי כהן גולדרייך סימונה לואיס

שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.